Posted on

U Patreternu (Bahà”U”Llà)


Movi li primi passi….Aunni scappi e curri?….

Cchi…FFai?….Picchì t’ammucci?…..

Chiddu ca fattu e fai…Non dillu mai a Nissunu!..

A MMia… mi lu poi…Diri!…

Fermati nu pocu….Aspetta!…Lassiti ripusari,

Biviti nu pocu I st’Acqua…lassiti Dissitari!

….Veni Jucamu Assemi…Chistu è nu Jocu Anticu!

Sentimi , Scuta e subitu:- Fai chiddu ca ti dicu!

Servimi a menti aperta…Fa un passo versu di Mia..

Chi Jò ti svelu a Strata…di ruverti e di ginestri,

iè na picca ‘nchianata….ma ti porta Luntanu….

Tu punta all’Orrizzonti, camina.. chianu…chianu…

Senza competizioni…e non aviri fretta!

Arreti l’Ultimu ponti..nu Novu Munnu Aspetta….

Nu Munnu di Justizzia…Amuri e Verità…

Cà regna la Litizia …a GIOIA je sempri CCà!

Quantu Ciuri diversi…che bellu stu Jardinu…

Jè chistu u Paradisu…puru pi l’aldiQuà!……..

Ma….Tu…cu sì ? SIGNURI…

Sugnu l’ANTICU PATRI…sì propiu chiddu LLà!

Io Sugnu o PATRETERNU…

…..Chiamami BAHA’U’LLAH……..

…………Chiamami BAHA’U’LLAH !

Enrico Porretti

Scritta il I° giorno di Ridvan 2008-(04-21).

Dedicata all’ ASL Bahaì di Palermo x il 50° anno.